Ціни на аналізи в ДНК-Лабораторії

Код аналізу Назва аналізу Ціна
Загальноклінічні дослідження
9Загальний аналіз крові (без формули)90.00
10Розгорнутий аналіз крові (формула)100.00
11Група крові, резус фактор60.00
13Спермограма140.00
14Загальний аналіз сечі60.00
15Сеча по Нечипоренку60.00
17Ретикулоцити крові10.00
1Забір урогенітальний25.00
2Забір гематологічний20.00
3Забір букального зіскрібу15.00
8Глікований гемоглобін110.00
Бактеріологія
32550.00
34510.00
21Бак.посів сечі+антибіотикограма190.00
27Бак.посів із зіву+антибіотикограма190.00
28Бак.посів із носу+антибіотикограма190.00
29Бак.посів на мікрофлору (у/г)+антибіотикограма190.00
Цитоморфологічні та культуральні дослідження
5Мікроскопія секрету передміхурової залози60.00
6Мікроскопія еякуляту60.00
7Мікроскопія виділень з уретри60.00
12Мазок урогенітальний60.00
16Цитологічне дослідження80.00
18Цитологічний мазок Папаніколау120.00
19Трихомона(культур.метод InPouch)400.00
319Neisseria spp (культур.метод)320.00
Спермограма
13Спермограма210.00

Біохімічні дослідження

409Сечовина35.00
410Креатинін35.00
411Сечова кислота35.00
415Глюкоза сироватки крові35.00
416Альфа-амілаза35.00
417Проба Реберга (клиренс креатиніна)90.00
424Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)40.00
426Коагулограма (протромбін.час/ індекс)50.00
427Коагулограма (АЧТЧ)50.00
428Коагулограма (фібріноген)50.00
429Коагулограма (тромбіновий час)50.00
430Коагулограмма (МНО індекс)50.00
431Білкові фракції (протеїнограма)150.00
433Глюкозотолерантний тест80.00
434Креатинкіназа (СК)50.00
435Ліпаза (BioSystems)50.00
436µАльбумін/креатинін (сеча)120.00
Печінкові проби та показники ліпідного обміну
400Білірубін загальний35.00
401Білірубін прямий35.00
402АСТ(аспартатамінотрансфераза)35.00
403АЛТ(аланінамінотрансфераза)35.00
404Лужна фосфатаза35.00
405Тимолова проба35.00
406Гама-глутамилтрансфераза ГТП35.00
407Білок35.00
408Альбумін35.00
435Холінестераза35.00
412Холестерин35.00
413Тригліцериди35.00
414Ліпопротеїди фракціонно вщ/нщ/днщ80.00
Діагностика анемії
438Феритин150.00
439Трансферин120.00
440Загальна залізозвязуюча здатність сироватки45.00
441Вітамін B12, ціанокобаламін150.00
Мікроелементи і вітаміни
418Фосфор неорганічний35.00
419Залізо35.00
420Кальцій35.00
422Магній35.00
441Вітамін B12, ціанокобаламін150.00
241Вітамін D загальний (D2+D3)250.00

Гормони

205Інсулін(Beckman Coulter,USA)120.00
207С-Пептид100.00
224Кортизол (Beckman Coulter,USA)110.00
226Кортизол в добовій сечі110.00
240СТГ(гормон росту)120.00
Гормони тиреоїдні
200T4 загальний (тироксин загальний)100.00
201ТТГ(тиреотропний гормон)100.00
202Т3 (трийодтіронин загальний)100.00
203Anti-h Tg (антитіла до тиреоглобуліну)100.00
206Паратиреоїдний гормон120.00
237Free Т3(трийодтиронин вільний)100.00
238Free T4(тироксин вільний)100.00
239АТПО (антитіла до тиреопероксидази)120.00
Гормони статеві
210ФСГ (Beckman Coulter,USA)110.00
211ЛГ(лютеїнизуючий гормон)110.00
212Прогестерон (Beckman Coulter,USA)110.00
213Естрадіол 17В(Е2) (Beckman Coulter)110.00
220Естрадіол вільний120.00
214Пролактін (Beckman Coulter,USA)110.00
215Тестостерон загальний 110.00
248Тестостерон вільний150.00
221Статевий глобулінозв.глобулін (АСБ)120.00
23517-Оксипрогестерон120.00
227Антимюллерів гормон (Beckm. Coulter)290.00
246Дигідроепіандростерон (DHEAS)120.00
227Антимюллерів гормон (Ansh Labs)300.00
Онкомаркери
204Тіреоглобулін(Beckman Coulter,USA)100.00
217PSA total (Beckman Coulter,USA)140.00
218PSA total/free (Beckman Coulter,USA)190.00
228СА 19-9(онкомаркер підшлун з-зи)140.00
229СА 15-3 (онкомаркер молочної залози)140.00
230РЕА(Онкомаркер загальний)120.00
231СА-125 (онкомаркер яєчників)150.00
243СА 72-4(онкомаркер шлунка)160.00
245НЕ 4 (онкомаркер рака яєчників)370.00
249Індекс Нома (інсулін/глюкоза)1.00
350Індекс Рома (НЕ4/Са135)1.00
Гормони моніторінгу вагітності
216Альфа-фето протеїн120.00
219ХГЛ загал. β-субодиниця(з розвед. для вагітних).120.00
220Естріол вільний (Beckman Coulter)120.00
223ХГЛ загал. β-субодиниця (без розвед.)до 1000од)120.00
232РАРР білок(моніторінг вагітності)140.00
235ХГЛ (вільна β-субодиниця)130.00
502Пренатальн.скринінг I трим.+PRISCA220.00
503Пренатальн.скринінг II трим.+PRISCA270.00
504Скринінг дефект.нерв.трубки(PRISCA)100.00
Аутоімунні захворювання
131Антитіла до 2ланцюгової ДНК100.00
132Антитіла до 1ланцюгової ДНК100.00
136Антитіла до фосфоліпідів Ig М (ORG)120.00
137Антитіла до фосфоліпідів Ig G (ORG)120.00
154ANA (антинуклеарні антитіла)150.00
171Ревматоїдний фактор Ig G+M+A60.00
172С-реактивний білок кільк.90.00
173Антистрептолізин-о (АСЛ-О)40.00
190(АМА-М2)Антимітохондріальні ант.130.00
192АМА(АМС,ант. до мікросом тиреоцит.130.00
Гельмінти
153Антитіла Ig G до анізакід100.00
160Антитіла IgG+M+A до лямблій90.00
161Антитіла IgG до трихінел90.00
162Антитіла IgG до токсокар90.00
163Антитіла IgG до опісторхів90.00
164Антитіла IgG до Echinococcus granulosus90.00
198Антитіла IgG до аскарид130.00
Алергія
135Гліадін Ig G100.00
158220.00
159220.00
165320.00
167320.00
174
ПАКЕТ Харчова алергія панель Ig E (16типів) докладніше
550.00
170Імуноглобуліни Ig E(маркер алергії)120.00
1581Грибкові антигени Ig E(1алерген)45.00
1591Бактеріальні антигени Ig E(1алерген)45.00
1651Алергія Ig E побутова (1алерген)50.00
1652Алергія Ig E побутова (2алергена)100.00
1653Алергія Ig E побутова (3алергена)150.00
1654Алергія Ig E побутова (4алергена)200.00
1655Алергія Ig E побутова (5алергенів)250.00
1656Алергія Ig E побутова (6алергенів)300.00
1657Алергія Ig E побутова (7алергенів)350.00
1671Пилкова алергія Ig E (1алерген)50.00
1672Пилкова алергія Ig E (2алергена)100.00
1673Пилкова алергія Ig E (3алергена)150.00
1674Пилкова алергія Ig E (4алергена)200.00
1675Пилкова алергія Ig E(5алергенів)250.00
1676Пилкова алергія Ig E (6алергенів)300.00
1677Пилкова алергія Ig E (7алергенів)350.00
1701Імуноглобуліни Ig E(півкільскісний)70.00
1741Харчова алергія Ig E Біовелл (1алерген)50.00
1742Харчова алергія Ig E(2алергена)100.00
1743Харчова алергія Ig E (3алергена)150.00
1744Харчова алергія Ig E (4алергена)200.00
1745Харчова алергія Ig E (5алергенів)250.00
1746Харчова алергія Ig E (6алергенів)300.00
1747Харчова алергія Ig E (7алергенів)350.00
1748Харчова алергія Ig E (8алергенів)400.00

Вірусні гепатити

Гепатит А
70ПЛР.Гепатит А (RT-PCR )140.00
113Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV)100.00
114Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV)100.00
Гепатит В
71ПЛР.Гепатит В (ДНК-Технология)130.00
100HBsAg австралійский антиген100.00
101Антитіла Ig G до HBsAg100.00
102Антитіла Ig G до HВcorAg100.00
103Антитіла Ig M до HВcorAg100.00
104HВe-Ag100.00
105Антитіла Ig G до HВeAg100.00
7111ПЛР.Гепатит В кількіст. Real-Time400.00
Гепатит С
97ПЛР.Інтерлейкін 28В250.00
72ПЛР.Гепатит С140.00
74ПЛР.Генотипування HCV(RT-PCR )290.00
110Антитіла Ig G+М до гепатиту С110.00
111Антитіла Ig М до гепатиту С100.00
112Імуноблотінг гепатиту С(coreAg/Ns3/Ns4/Ns5)200.00
7211ПЛР.Гепатит С кількіст. Real-Time480.00
Гепатит D
75ПЛР.Гепатит D(RT-PCR )130.00
116Антитіла Ig G+М до гепатиту Д(HDV)100.00
Гепатит TTV
77ПЛР.Гепатит TTV130.00
Гепатит G
76ПЛР.Гепатит G (джи) (RT-PCR )130.00
TORCH-інфекції
TORCH-група: Герпес
69ПЛР.Герпес HSV1/2 без типування100.00
47ПЛР. Герпес 7 тип100.00
48ПЛР. Герпес 8 тип100.00
59ПЛР.Герпес HSV1/2 типування100.00
81ПЛР.Герпес HHV 6 тип100.00
86ПЛР.Varicella zoster100.00
120Антитіла IgG до НSV 1,2100.00
121Антитіла IgМ до НSV 1,2100.00
133Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL)110.00
134Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL)110.00
176Антитіла Ig G до вірусу HSV -1110.00
177Антитіла Ig G до вірусу HSV-2110.00
178Антитіла Ig G до Герпесу 6 типу100.00
179Антитіла Ig G до Герпесу 8 типу100.00
186Антитіла Ig M до HSV - 1110.00
187Антитіла Ig M до HSV - 2110.00
TORCH-група: Цитомегаловірус
60ПЛР.Цитомегаловірус CMV100.00
122Антитіла IgG до CMV90.00
123Антитіла IgМ до CMV90.00
TORCH-група: Токсоплазма
82ПЛР.Toxoplasma gondii100.00
107Авідність Toxoplasma IgG130.00
124Антитіла IgG доToxoplasma gondii90.00
135Антитіла IgМ Toxopl.Gondii90.00
301Антитіла IgG доToxopl.gondii(для авідності)0.00
TORCH-група: Червоничка
87ПЛР.Rubella (RT-PCR)90.00
129Антитіла IgМ до червонички (Rubella)90.00
130Антитіла IgG до червонички (Rubella)90.00
TORCH-група:Мононуклеоз
80ПЛР.Епштейн- Барр EBV Real-Time100.00
126Антитіла IgМ до Епшт.Барр(EBV-VCA)90.00
127Антитіла EA IgG Епшт.Бар.(EBV)90.00
128Антитіла IgG Епшт.Бар.(EBNA)90.00
175Антитіла IgG до Епшт.Барр(EBV-VCA)100.00
Інфекційні захворювання
90ПЛР.Staphylococcus aureus (MR1411)100.00
92ПЛР.Streptococcus spp.100.00
95ПЛР.Ентеровіруси(RT- PCR)120.00
138Антитіла IgG до кашлюку100.00
139Антитіла IgМ до кашлюку100.00
182Антитіла Ig G до Borrelia burg.,Afzelli,Garinii110.00
188Anti-Borrelia Select Ig M110.00
194Антитіла Ig G до вірусу корі100.00
195Антитіла Ig М до вірусу корі100.00
Статеві захворювання
32550.00
34510.00
51ПЛР.Chlamydia trachomatis100.00
52ПЛР.Ureaplasma species(urealit/parvum)100.00
53ПЛР.Mycoplasma hominis100.00
54ПЛР.Mycoplasma genitalium100.00
55ПЛР.Trichomonas vaginalis100.00
56ПЛР.Gardnerella vaginalis100.00
57ПЛР.Neisseria gonorrhoeae100.00
58ПЛР.Candida albicans100.00
67ПЦР.Candida(albicans+crusei+glabrata)100.00
318300.00
Статеві захворювання: Хламідія
145Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis90.00
146Антитіла IgА до Chlamydia trachomatis90.00
147Антитіла IgМ до Chlamydia trachomatis90.00
Статеві захворювання: Уреаплазма
143Антитіла IgG до Ureaplasma urealiticum90.00
155Антитіла IgМ до Ureaplasma urealiticum90.00
Статеві захворювання: Мікоплазма
144Антитіла IgG до Mycoplasma hominis90.00
156Антитіла IgМ до Mycoplasma hominis90.00
Статеві захворювання: Трихомона
148Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis100.00
Статеві захворювання: Трепонема
149Кардіоліпіновий антиген ( VDRL.)55.00
Статеві захворювання: Льюис
150Антитіла до Люіс IgG90.00
Статеві захворювання: Папіломавірус
61ПЛР.Папіломавірус HPV16/18 типування100.00
62ПЛР.ПапіломавірусHPV33/35/39/45типування110.00
63ПЛР.Папіломавірус31/56/59/52/58/66типування110.00
64ПЛР.Папіломавірус HPV 6/11типування100.00
Легеневі захворювання
30ПЛР. Mycobacter tuberculosis100.00
83ПЛР.Chlamydia pneumoniae100.00
85ПЛР.Mycoplasma pneumoniae100.00
140Антитіла до туберкулезу А+М+G100.00
141Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae100.00
142Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae100.00
196Антитіла IgМ до Mycoplasma pneumoniae120.00
197Антитіла Ig М до Chlamydia pneumoniae120.00
Гастроентерологія (Helicobacrer P.)
180Антитіла IgG+А+М до Helicobacter p.100.00
Імунологічні дослідження
315Імунограма470.00
316Імунограма розширена550.00
317Додаткові функціональні тести190.00
Генетичні захворювання
98ПЛР.Лактазна недостатність(ген МСМ6)160.00

Інформація для пацієнтів

  • ДІТЯМ до 3-х років забір крові не проводиться
  • В СУБОТУ здача сечі, загального аналізу крові, коагулограма, спермограма та забір крові на цукор не проводиться
  • СПЕРМОГРАМА здається лише по буднях зранку в Центральному корпусі по вул. Подвойського 9
  • На САЙТІ результати з’являться о 19:00
  • Уважно ознайомтесь з правилами підготовки до сдачі аналізів
  • Обов’язково проконсультуйтесь з лікарем перед сдачею аналізів
  • Отримані результати не є діагнозом та потребують лікарської інтерпретації