Норми аналізів дослідження

Біохімічні дослідження
Назва аналіза норми
чоловіки жінки
Сечовина 2,5-8,3ммоль/л 2,5-8,3ммоль/л
Креатинін 62-115 мкмоль/л 53-106 мкмоль/л
Сечова кислота 208-428 мкмоль/л 155-357 мкмоль/л
Глюкоза сироватки крові 4,1-5,9 ммоль/л 4,1-5,9 ммоль/л
Альфа-амілаза у крові до 86 Од/л, у сечі до 470 Од/л у крові до 86 Од/л, у сечі до 470 Од/л
Проба Реберга (клиренс креатиніна) від 80 до 120мл/хв від 80 до 120мл/хв
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) до 248 Од/л до 248 Од/л
Коагулограма (протромбін.час/ індекс) 12,2-15,0сек/90,0-105,0% 12,2-15,0сек/90,0-105,0%
Коагулограма (АЧТЧ) 25,1 - 35,3сек 25,1 - 35,3сек
Коагулограма (фібріноген) 200-425 мг/дл 200-425 мг/дл
Коагулограма (тромбіновий час) до 30 сек до 30 сек
Коагулограмма (МНО індекс) 0,93-1,14 0,93-1,14
Білкові фракції (протеїнограма) альбум.=52-65,альфа1=2-5,5,альфа2= 6-11,7,бета гл.=8,2-14,5,гамма гл=.9,5-19,8 альбум.=52-65,альфа1=2-5,5,альфа2= 6-11,7,бета гл.=8,2-14,5,гамма гл=.9,5-19,8
Глюкозотолерантний тест 4,1-6,0 ммоль/л; 4,1-6,0 ммоль/л;
Креатинкіназа (СК) до 171 Од/л до 145 Од/л
Ліпаза (BioSystems) до 38 Од/л до 38 Од/л
µАльбумін/креатинін (сеча) 3,34; 3,34-33,9 - мікроальбумінурія; >33,9-протеінурія; мікроальбумін до 20 мг/л(вранішня), до 30 мг/24год(добова) 3,34; 3,34-33,9 - мікроальбумінурія; >33,9-протеінурія; мікроальбумін до 20 мг/л(вранішня), до 30 мг/24год(добова)
Загальні клінічні дослідження
Глікований гемоглобін адаптована євро норма 3,8-6,2% адаптована євро норма 3,8-6,2%
Печінкові проби
Білірубін загальний до 21,0 мкмоль/л до 21,0 мкмоль/л
Білірубін прямий 0-5,1 мкмоль/л 0-5,1 мкмоль/л
АСТ(аспартатамінотрансфераза) до 40 Од/л до 40 Од/л
АЛТ(аланінамінотрансфераза) до 40 Од/л до 40 Од/л
Лужна фосфатаза чол. 80-306; ж.64-306 Од/л; діти до 15р.- до 644; 15-17р.- до 483
Тимолова проба до 4,0 Од S-H до 4,0 Од
Гама-глутамилтрансфераза ГТП ч.10-45; ж.5-32 Од/л Норма ч.11-61; ж.9-39 Од/л
Білок дор.64-85 ; діти 60-80 г/л дорослі-65-85г/л; діти-60-80г/л
Альбумін 35 - 50г/л норма 35 - 50 г/л
Холінестераза 4260-12920 Од/л
Показники ліпідного обміну
Холестерин до 5,17ммоль/л; пом.р.CCЗ 5,17-6,19,вис.р. >6,2 до 5,17ммоль/л; пом.р.CCЗ 5,17-6,19,вис.р. >6,2
Тригліцериди 0,7-1,7ммоль/л; > 1,7-тенд.до зр.; > 2,28-кільк.підвищ. 0,7-1,7ммоль\л; > 1,7-тенд.до зр.; > 2,28-кільк.підвищ.
Ліпопротеїди фракціонно вщ/нщ/днщ вщ-0,91-2,28; нщ-2,2-5,1; днщ-0,16-0,9ммоль/л; к/атер. до 3 вщ-0,91-2,28; нщ-2,2-5,1; днщ-0,16-0,9ммоль/л; к/атер. до 3
Мікроелементи
Фосфор неорганічний дорослі 0,81-1,62; діти 1,3-2,26 ммоль/л норма дор.0,81-1,62; діти 1,3-2,26 ммоль/л
Залізо 8,95-30 мкмоль/л 8,95-30 мкмоль/л
Кальцій 2,02-2,6 ммоль/л норма 2,2-2,55 ммоль/л
Магній 0,7-0,99 ммоль/л 0,7-0,99 ммоль/л
Гормони
Інсулін(Beckman Coulter,USA) 2,0-23мкМО/мл 2,0-23мкМО/мл
С-Пептид 0,9-7,1 нг/мл 0,9-7,1 нг/мл
Кортизол (Beckman Coulter,USA) ранок 240-618, веч. 55-276нмоль/л ранок 240-618, веч. 55-276нмоль/л
Кортизол в добовій сечі 160-1112 нмоль/24 часа 160-1112 нмоль/24 часа
СТГ(гормон росту) дорослі чол. 0,1- 3,0 нг/мл, жін.0,1- 8,0 нг/мл дорослі чол. 0,1- 3,0 нг/мл, жін.0,1- 8,0 нг/мл
Гормони тиреоідні
T4 загальний (тіроксин загальний) 50-122 нг/мл 50-122 нг/мл
ТТГ(тіреотропний гормон) дор.0,3-4,68мкМО/мл, діти до 5 років 0,8-8,2 дор.0,3-4,68мкМО/мл, діти до 5 років 0,8-8,2
Т3 (трийодтіронин загальний) 0,8-2,0 нг/мл норма 0,87-1,78 нг/мл
Anti-h Tg (антитіла до тіреоглобуліну) 0,0 до 4 МО/мл 0,0 до 4 МО/мл
Паратиреоїдний гормон 9-94 пг/мл 9-94 пг/мл
Free Т3(трийодтіронин вільний) норма 3,8-7,0 пмоль/л норма 3,8-7,0 пмоль/л
Free T4(тіроксин вільний) 5,4-12,5 пг/мл; ваг. 4,0-13,0 норма 5,4-12,5 пг/мл; ваг.4,0-13,0
АТПО (антитіла до тиреопероксидази) 0-9МО/мл 0-9МО/мл
Гормони статеві
ФСГ (Beckman Coulter,USA) ж.3,85-8,78мМО/мл-фол; 4,54-22,5-ов; 1,8-5,1-лют; 16-113-мен; чол1,27-19,26 ж.3,85-8,78мМО/мл-фол; 4,54-22,51-ов; 1,8-5,1-лют; 16-113-мен; чол1,27-19,26
ЛГ(лютеїнизуючий гормон) ж.2-11МО/л-фол.; 19-103-овул.; 1,2-12,9-лют.; 10-60 -менопауза; ч.1,2-8,7 ж.2-11МО/л-фол.; 19-103-овул.; 1,2-12,9-лют.; 10-60 -менопауза; ч.1,2-8,7
Прогестерон (Beckman Coulter,USA) жін-фол.фаза до 4,83 нмоль/л; лют.фаза 16-59; вагітні:Ітрим-15-161; ІІтр-62-144; ІІІтр-80,4-290,6; менопауза- до-2,5; чол.0,32-2,67 нмоль/л. норма жін-фол.фаза до 4,83 нмоль/л; лют.фаза 16-59; вагітні-Ітрим-15-161; Іітр-62-144; ІІІтрим-80,4-290,6; менопауза-0,25-2,5; чол.0,45-6,55 нмоль/л.
Естрадіол 17В(Е2) (Beckman Coulter) чол.20-75пг/мл; жін.фол.24-115; овул.65-530; лют.80-273; мен.15-88пг/мл. чол.20-75пг/мл; жін.фол.24-115; овул.65-530; лют.80-273; мен.15-88пг/мл.
Пролактін (Beckman Coulter,USA) ж.70-530 мМО/л; ваг.1трим 190-1000; 2 трим 250-3500; 3 трим.400-5500; ч.20-380 ж.70-530 мМО/л; ваг.1трим 190-1000; 2 трим 250-3500; 3 трим.400-5500; ч.20-380
Тестостерон (Beckman Coulter,USA) ч.6,27-54,1 нмоль/л, ж.до 2,8 нмоль/л. норма ч.6,07-27,1 нмоль/л, ж.до -2,8 нмоль/л.
Статевий глобулінозв.глобулін (АСБ) чол.13-100нмоль/л, ж.15-120; ваг. 1 тр. 26-240; 2,3 тр. 85-490; постм/п 20-140 чол.13-100нмоль/л, ж.15-120; ваг. 1 тр. 26-240; 2,3 тр. 85-490; постм/п 20-140
17-Оксипрогестерон діти 3-14 рок.0,07-1,7 нг/мл, чол. 0,5-2,1 нг/мл, жін. фол. фаза-0,1-2,7; лют.фаза-0,3-3,8; овул.-0,3-1,4 нг/мл; 3-й трим.-2,0-12 нг/мл; постмен.0,13-0,51нг/мл діти 3-14 рок. 0,07-1,7 нг/мл, чол. 0,5-2,1 нг/мл, жін. Фол. Фаза-0,1-0,8; лют.фаза-0,6-2,3; овул.-0,3-1,4 нг/мл; 3-й трим.-2,0-12 нг/мл; постмен.0,13-0,51нг/мл
Антимюллерів гормон (Beckm. Coulter) дорослі:ж.0,8-14,6; чол.1-14,8нг/мл; ж.ризик патології>14,6нг/мл дорослі:ж.0,8-14,6; чол.1-14,8нг/мл; ж.ризик патології>14,6нг/мл
Дигідроепіандростерон (DHEAS) до 50 р.-ж.30-430; ч.70-640; більш 50 р.-ж.13-180; ч.24-310 мкг/дл. до 50 р.-ж.30-430; ч.70-640; більш 50 р.-ж.13-180; ч.24-310 мкг/дл.
Тестостерон вільний чол.5,5-42пг/мл.жінк0,1-4,1 чол.5,5-42пг/мл.жінк.0,1-4,1
Онкомаркери
Тіреоглобулін(Beckman Coulter,USA) 1,15-130,0 нг/мл 1,15-130,77 нг/мл
PSA total (Beckman Coulter,USA) до 4 нг/мл норма до 4, незлояк.4- 10нг/мл
PSA total/free (Beckman Coulter,USA) заг до 4 нг/мл, віл.не менше 10% від загального заг до 4 нг/мл, віл.не менше 10% від загального
СА 19-9(онкомаркер підшлун з-зи) до 35 Од/мл норма до 35 Од/мл
СА 15-3 (онкомаркер молочної залози) до 35 од/мл; ваг.1трим. до 55; 3трим. до 185; лактац. до 120 норма до 35 од/мл; ваг.1трим. до 55; 3 трим. до 185; лактац.до 120
РЕА(Онкомаркер загальний) 0-5нг/мл, у курців до 7. здорові 0-5нг/мл, у курців до 7.
СА-125 (онкомаркер яєчників) до 35 Од/мл, вагітні - до 65 од/мл до 35 Од/мл, вагітні - до 65 од/мл
СА 72-4(онкомаркер шлунка) 0-6U/ml 0-6U/ml
НЕ 4 (онкомаркер рака яєчників) 0-150 pM 0-150 pM
Індекс Нома (інсулін/глюкоза) до 3 од. до 3 од.
Індекс Рома (НЕ4/Са125) предменопауза до 13,1, постменопауза до 27,7 предменопауза до 13,1, постменопауза до 27,7
Гормони моніторінгу вагітності
Альфа-фето протеїн н/в 0-7,4Мо/мл; до12т 15; 13-15т-10-60; 15-19т-15-95; 20-24т-25-180; 25-28т-55-250; 29-32т-110-300 н/в 0-7,4мо/мл; до12т 15; 13-15т-10-60; 15-19т-15-95; 20-24т-25-180; 25-28т-55-250; 29-32т-110-300
ХГЧ загал. β-субодиниця(з розвед. для вагітних). не ваг.-до 5,0 Мо/л; ваг-1-4тиж до 20тис.Мо/л; 4-6тиж до120тис Мо/л; 6-11тиж 25т-230тис Мо/л, 12-15тиж 20т-160тис Мо/л,16-26тиж 10т-60тис Мо/л. (0,5-2,0 МОМ) не ваг.-до 5,0 Мо/л; ваг-1-4тиж до 20тис.Мо/л; 4-6тиж до120тис Мо/л; 6-11тиж 25т-230тис Мо/л, 12-15тиж 20т-160тис Мо/л,16-26тиж 10т-60тис Мо/л. (0,5-2,0 МОМ)
Естріол вільний (Beckman Coulter) 12-16т.ваг.-0,1-1,7нг/мл,17-21т.-0,6-6,2; 22-31т-1,5-10,5; 32-39т-2,7-більше 30 12-16т.ваг.-0,3-3,5нг/мл,17-21т.-1,1-7,7; 22-31т-2,5-14,5; 32-39т-5,4-22
ХГЧ загал. β-субодиниця (без розвед.)до 1000од) не вагітні жін.- нижче 5,0 МО/л; чол.- нижче 2,7МО/л не вагітні жін - нижче 5,0 МО/л; чол. - нижче 2,7 МО/л
РАРР білок(моніторінг вагітності) 8т:0,15-1,79мМО/мл; 9т:0,28-3,34; 10т:0,34-4,49; 11т:0,7-5,62; 12т:0,86-7,1; 13т:1,15-9,21мМО/мл 8т:0,15-1,79мМО/мл; 9т:0,28-3,34; 10т:0,34-4,49; 11т:0,7-5,62; 12т:0,86-7,1; 13т:1,15-9,21.
ХГЧ (вільна β-субодиниця) 8т.-23,7-162,5нг/мл; 9т.-24-193,1; 10т.-25,8-182; 11т.-17,4-130,3; 12т.-13,4-128,5; 13т.-14,2-114,7; 14т.-8,9-79,4; 15т.-5,8-62,1; 16т.-4,7-50,1нг/мл 8т.-23,7-162,5нг/мл; 9т.-24-193,1; 10т.-25,8-182; 11т.-17,4-130,3; 12т.-13,4-128,5; 13т.-14,2-114,7; 14т.-8,9-79,4; 15т.-5,8-62,1; 16т.-4,7-50,1нг/мл
Гельмінти
Антитіла Ig G до анізакід негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG+M+A до лямблій негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG до трихінел негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG до токсокар негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG до опісторхів негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG до Echinococcus granulosus негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG до аскарид до 0,9 негативний, вище 1,1-позитивний до 0,9 негативний, вище 1,1-позитивний
Аутоімунні захворювання
Антитіла до 2ланцюгової ДНК норма до 25 МЕ/мл норма до 25 МЕ/мл
Антитіла до 1ланцюгової ДНК норма до 25 МЕ/мл норма до 25 МЕ/мл
Антитіла до фосфоліпідів Ig М (ORG) негативний до 10 U/ml до10 U/ml
Антитіла до фосфоліпідів Ig G (ORG) 10U/ml 10U/ml
ANA (антинуклеарні антитіла) негативний 1,0; сумнівний 1,0-1,2; позитивний >1,2 негативний 1,0; сумнівний 1,0-1,2; позитивний >1,2
Ревматоїдний фактор Ig G+M+A норма до 25 Од/мл норма до 25 Од/мл
С-реактивний білок кільк. дорослі до 11,0мг/л, новонароджені до 0,35мг/л дорослі 0,08-11,0мг/л, новонароджені 0,01-0,35мг/л
Антистрептолізин-о (АСЛ-О) негативний 200 Мо/мл
(АМА-М2)Антимітохондріальні ант. до 10 МО/мл до 10 МО/мл
LKM (ант. до мікросом печінки,нирок) до 12 МО/мл- негативний; позитивний > 18 МО/мл. до 12 МО/мл- негативний; позитивний > 18 МО/мл.
АМА(АМС,ант. до мікросом тиреоцит. негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Алергія
Гліадін Ig G діти до 12,5, дор.до 25 Од/мл діти до 12,5, дор.до 25 Од/мл
Грибкові антигени Ig E (8 типів) до10 негативний, до 20 слабий алерген, до 40 помірний, більше 40 сильний
Бактеріальні антигени Ig E (8 типів) до10 негативний, до 20 слабий алерген, до 40 помірний, більше 40 сильний
Побутова алергія Ig E (8 типів) 0,35 МО/мл негат, 0,35-1 низ,1,1-5 серед, 5,1-100 високий негативний
Побутова алергія Ig E (8 типів) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний
Пилкова алергія Ig E (8 типів) до10 негативний, до 20 слабий алерген, до 40 помірний, більше 40 сильний негативний
Імуноглобуліни Ig E(маркер алергії) до1р=15 МЕ/мл; 5р=60; 16р=200; дорослі=125МЕ/мл до1р=15,5р=60,16р=200,дорослі=125МЕ/мл
Харчова алергія панель Ig E (16типів) негативний негативний
Алергія Ig E до кліща пилу D/pteronyssinus 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до кліща пилу farinae 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до домашнього пилу 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до шерсті собаки 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до пір"я гуски 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до пір"я курки 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до пір"я качки 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до коров"ячого молока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл нег.,0,35-1 низька,1,1-5 середня,51-100 висока.
Алергія Ig E до яєчного білка 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл нег.,0,35-1 низька,1,1-5 середня,51-100 висока.
Алергія Ig E до пилку берези 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до пилку амброзії 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до пилку полині 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до пилку тимофіївки лугової 0,35МЕ.мл не виявлено,0,35-1 низька,1,1-5 середня,5-100 висока
Алергія Ig E до епітелію кішки 0,35МЕ.мл нег.,0,35-1 низька,1,1-5 середня,51-100 висока. 0,35МЕ.мл нег.,0,35-1 низька,1,1-5 середня,51-100 висока.
Грибкові антигени Ig E(1алерген) до10 негативний, до 20 слабий алерген, до 40 помірний, більше 40 сильний
Алергія Ig E побутова (1алерген) 0,35 МО/мл негативний, 0,35-1 низький,1,1-5 середній, 5,1-100 високий негативний
Пилкова алергія Ig E (1алерген) до10 негативний, до 20 слабий алерген, до 40 помірний, більше 40 сильний негативний
Харчова алергія Ig E (1алерген) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний
Імуноглобуліни Ig E(півкільскісний) до1р=15 МЕ/мл; 5р=60; 16р=200; дорослі=125МЕ/мл до1р=15,5р=60,16р=200,дорослі=125МЕ/мл
Харчова алергія Ig E Біовелл (1алерген) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний
Гепатити
ПЛР.Інтерлейкін 28В алель1 С/С, алель 2 Т\Т гомозигота
Гепатит А
ПЛР.Гепатит А (RT-PCR ) негативний
Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV) негативний до 20 мМЕ/мл негативний до 20 мМЕ/мл
Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,35; позитивний >0,4
Гепатит В
ПЛР.Гепатит В (ДНК-Технология) негативний
ПЛР.Гепатит В негативний до 5000кп/мл або до 20тис МЕнизький рівень
HBsAg австралійский антиген негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,190
Антитіла Ig G до HBsAg негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,250 позитивний більше 0,350
Антитіла Ig G до HВcorAg негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат до 0,350, позит >0,4
Антитіла Ig M до HВcorAg негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат до 0,3позит >0,350
HВe-Ag негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,4
Антитіла Ig G до HВeAg негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,35
ПЛР.Гепатит В кількіст. Real-Time негативний
Гепатит С
ПЛР.Гепатит С негативний до 5000кп/мл або до 20тис МЕнизький рівень
ПЛР.Генотипування HCV(RT-PCR ) негативний
Антитіла Ig G до гепатиту С негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла Ig G+М до гепатиту С негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла Ig М до гепатиту С негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,350 позитивний >0,450
Імуноблотінг гепатиту С(coreAg/Ns3/Ns4/Ns5) поз >0,270 негативний
ПЛР.Гепатит С кількіст. Real-Time до 20тис МО/мл низький рівень до 20тис МО/мл низький рівень
Гепатит D
ПЛР.Гепатит D(RT-PCR ) негативний
Антитіла Ig G+М до гепатиту Д(HDV) негативний негативний
Гепатит TTV
ПЛР.Гепатит TTV негативний
Гепатити: Гепатит G
ПЛР.Гепатит G (джи) (RT-PCR ) негативний
Антитіла IgG до гепатиту G (HGV) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,25
TORCH-група
ПЛР.Герпес HSV1/2 без типування негативний
TORCH-група: Герпес
ПЛР. Герпес 7 тип негативний
ПЛР. Герпес 8 тип негативний
ПЛР.Герпес HSV1/2 типування негативний
ПЛР.Герпес HHV 6 тип негативний
ПЛР.Varicella zoster негативний
Антитіла IgG до НSV 1,2 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний- до 0,25, позитивний > 0,33
Антитіла IgМ до НSV 1,2 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,250; позит-більше 0,350
Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL) до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний згідно Cut-off(K+) до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний
Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL) до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний згідно Cut-off(K+) до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний
Антитіла Ig G до вірусу HSV -1 до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний згідно Cut-off(K+) до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний
Антитіла Ig G до вірусу HSV-2 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,300; позит-більше 0,350
Антитіла Ig G до Герпесу 6 типу негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла Ig G до Герпесу 8 типу негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла Ig M до HSV - 1 до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний згідно Cut-off(K+) до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний
Антитіла Ig M до HSV - 2 згідно Cut-off(K+)до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний згідно Cut-off(K+)до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний
TORCH-група: Цитомегаловірус
ПЛР.Цитомегаловірус CMV негативний
Антитіла IgG до CMV негатив 0,8 МО/мл, сумнів 0,8-1,0; позитив >1,0 МО/мл негатив 0,8 МО/мл, сумнів 0,8-1,0; позитив >1,0 МО/мл
Антитіла IgМ до CMV негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,25, позитивний більше 0,34
TORCH-група: Токсоплазма
ПЛР.Toxoplasma gondii негативний
Авідність Toxoplasma IgG 30% - низькоавідні антитіла, >40% - високоавідні антитіла 30% - низькоавідні антитіла, >40% - високоавідні антитіла
Антитіла IgG доToxoplasma gondii нег 8 МО/мл; сумн-8-10 ; поз >10 МО/мл нег 8 МО/мл; сумн-8-10 ; поз >10 МО/мл
Антитіла IgМ Toxopl.Gondii негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат- до 0.250; позит > 0,380
Антитіла IgG доToxopl.gondii(для авідності) нег 8 МО/мл; сумн-8-10 ; поз >10 МО/мл нег 8 МО/мл; сумн-8-10 ; поз >10 МО/мл
TORCH-група: Червоничка
ПЛР.Rubella (RT-PCR) негативний
Антитіла IgМ до червонички (Rubella) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG до червонички (Rubella) нег- до 9МО/мл; сумн-9-11 ; поз >11 нег- до 9МО/мл; сумн-9-11 ; поз >11
TORCH-група: Мононуклеоз
ПЛР.Епштейн- Барр EBV Real-Time негативний
Антитіла IgМ до Епшт.Барр(EBV-VCA) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,300; позит-більше 0,400
Антитіла EA IgG Епшт.Бар.(EBV) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 позит-більше 0,300
Антитіла IgG Епшт.Бар.(EBNA) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,250; позит-більше 0,350
Антитіла IgG до Епшт.Барр(EBV-VCA) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат 0,25,поз.>0,35
Інфекційні захворювання
ПЛР.Staphylococcus aureus (MR1411) негативний
ПЛР.Ентеровіруси(RT- PCR) негативний
Антитіла IgG до кашлюку до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний
Антитіла IgМ до кашлюку до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний
Антитіла Ig G до Borrelia burg.,Afzelli,Garinii негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла Ig M до Borrelia burg.,Afzelli,Garinii 16-негативний,16--22сумнівний,>22-позитивний U/ml 16-негативний,16--22сумнівний,>22-позитивний U/ml
Антитіла Ig G до вірусу корі негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний- до 0,35, позитивний > 0,45
Статеві захворювання
ПЛР бак. флори (Фемофлор) згідно протоколу згідно протоколу
ПЛР.Chlamydia trachomatis негативний
ПЛР.Ureaplasma species(urealit/parvum) негативний
ПЛР.Mycoplasma hominis негативний
ПЛР.Mycoplasma genitalium негативний
ПЛР.Trichomonas vaginalis негативний
ПЛР.Gardnerella vaginalis негативний
ПЛР.Neisseria gonorrhoeae негативний
ПЛР.Candida albicans негативний
ПЦР.Candida(albicans+crusei+glabrata) негативний
Антиспермальний (МАР) тест сироватка:позитивний більше 1:200; сім'яна плазма: позитивний більше 1:100 титр 1:50
Генітальний скринінг відсутній бактеріальний ріст
Статеві захворювання: Хламідія
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,250; позит-більше 0,350
Антитіла IgА до Chlamydia trachomatis негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,250; позит-більше 0,350
Антитіла IgМ до Chlamydia trachomatis негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,350; позит-більше 0,450
Статеві захворювання: Уреаплазма
Антитіла IgG до Ureaplasma urealiticum негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,300; позит-більше 0,350
Антитіла IgМ до Ureaplasma urealiticum негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,35 позитивний >0,45
Статеві захворювання: Мікоплазма
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,300; позит-більше 0,400
Антитіла IgМ до Mycoplasma hominis негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негативний до 0,3 позитивний > 0,4
Статеві захворювання: Трихомона
Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат- до 0.300; позит > 0,400
Статеві захворювання: Трепонема
Кардіоліпіновий антиген ( VDRL.) негативний негативний
Статеві захворювання: Льюіс
Антитіла до Льюіс IgG негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Статеві захворювання: Папіломавірус
ПЛР.Папіломавірус HPV16/18 типування негативний
ПЛР.ПапіломавірусHPV33/35/39/45типування негативний
ПЛР.Папіломавірус31/56/59/52/58/66типування негативний
ПЛР.Папіломавірус HPV 6/11типування негативний
Легеневі захворювання
ПЛР. Mycobacter tuberculosis негативний
ПЛР.Chlamydia pneumoniae негативний
ПЛР.Mycoplasma pneumoniae негативний
Антитіла до туберкулезу А+М+G негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 > Cut-of (K+)позитивний
Антитіла IgМ до Mycoplasma pneumoniae до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний згідно Cut-off(K+)до 9.0 DU негативний, 9-11 DU сумнівний, вище 11,0 DU позитивний
Антитіла Ig М до Chlamydia pneumoniae негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 > Cut-of (K+)позитивний
Гастроентерологічні захворювання
Антитіла IgG+А+М до Helicobacter p. негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,300; сумнівний до 0,350
Антитіла IgG Helicobacter p.( Cag A) негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1позитив більше 1,1 негат-до 0,300; сумнівний до 0,350
Генетичні захворювання
ПЛР.Лактазна недостатність(ген МСМ6) Т/Т-норма, С/Т -занижена, С/С-недостатність Т/Т-норма, С/Т -занижена, С/С-недостатність
ПЛР.Рак мол. залози та яєчників(BRCA1/2) відсутність мутації гену BRCA1,2
ПЛР.Лактазна недостат. результат(генМСМ6) Т/Т-норма, С/Т -занижена, С/С-недостатність Т/Т-норма, С/Т -занижена, С/С-недостатність
Цитоморфологічні та культуральні дослідження
Мікроскопія еякуляту 0
Трихомона(культур.метод InPouch) негативний негативний
Neisseria spp(культур.метод) негативний